Masthead header

”Utan syn, utan hörsel, en vandring genom sinnenas värld.”

Hur är det att uppleva omvärlden utan syn och hörsel?
Är allt ett enda stort intet, eller finns det en värld som seende och hörande inte har tillgång till tack vare det brus vår syn och
hörsel dagligen utsätts för? Välkommen till en promenad där du får uppleva din omgivning
och natur som dövblind!


Citat från deltagare:

”Vandringen erbjöd – en unik möjlighet att komma nära en speciell livssituation – en unik möjlighet att höja medvetandet om våra olika sinnen – en unik möjlighet att stimulera reflektion över värdet av våra olika sinnen.
——
”Det främsta intrycket måste bli hur totalt utlämnad du blir när synen försvinner. Din enda kontakt med omvärlden är den hand som ledsagar sig och utan den finns världen inte. Stark upplevelse.
——
Nyttig erfarenhet och positiv stämning. Bra arrangemang. Bra att lyfta fram vikten av att dofter och smak i viss mån får kompensera för syn och hörsel.
——
 Vandringen var  som meditation där känsel var fokus. Vandringen var en upplevelse som gav mig mer insikt och fick mig att förstå mer.
——

När syn och hörsel försvinner förstärks andra sinnen och just känseln förstärktes för mig. Jag minns hur det kändes under fötterna, hur jag upplevde när jag trampade på mjukt underlag. Jag minns värmen mellan två händer och vinden som var så kylig.

För mer information och anmälan till kommande vandringar så kan man kontakta ansvarig på kontakt@torbjornsvensson.com, . Välkomna!

 

Kunder: