Masthead header

KONST

 ”Han kommer från där borta, långt uti periferin.
Suddig till en början för att ju längre tiden går bli mer tydlig.
Käppmonstret. Byggd av gamla käppdelar av kasserade vita käppar växer
han fram ut något som alla med synskador måste brottas med.

Anpassning. Man kan tycka mycket om denna skapelse. Ful, söt, märklig, logisk eller bara ett ting, men han är definitivt en sak – verklig.”

 

kappmonstret_1
Käppmonstret är resultatet av känslan att ta till sig den vita käppen som ett hjälpmedel. Hjälper han eller stjälper? Den böjda metallen symboliserar den spända dynamiken mellan käpp och bärare. Men också alla de gånger käppen får sina törnar av andra individer som inte respekterar den. Är han glad, arg eller ledsen? Han är det bäraren är och framför allt ”ser”. Inom sig kommer Käppmonstret snart att få sina historier från sina brukare. Historier fyllda med sorg, glädje och upplevelser så skall han växa och bli synlig även för dem som inte ser trots att de har friska ögon.

IMG_0217
Längs med livets väg så möter den lille Sökaren den stora Beslutaren. Personen möter myndigheten. Myndighetens fyrkantighet låter inte den lille sökarens gråzoner och opassbarhet passera. Samtidigt slits en del bort av Sökarens själ, och inom sig växer en knut av ångest och oro. Rädslan hos Sökaren att inte vara någon och inte bli bemött med respekt. Beslutaren som tittar ner och låter sin cynism slå sina klor i sökaren. Bedömer utifrån en mall som passar ingen, allra minst Sökaren……………….. Konstverket Sökaren/Beslutaren är här. Nu.

(Hård röst) ”Titta inte på mig! Varför stirrar ni på en som inte ser?
Jag vill inte att alla skall betrakta mig som något udda.
Låt mig va!”
(Mjuk röst) ”Se hur jag använder mina händer för att se.
Se hur mitt taktila sinne är mina ögon.
Se hur jag är på din nivå, bara genom ett annat sätt. Se MIG!”

 

kappmonstret_2Ansiktet är en skapelse, precis som Käppmonstret, gjord av gamla kasserade delar från vita käppar. Tanken är att Ansiktet symboliserar känslan av att bli utlämnad till andras blickar av att använda vita käppen och att vara synskadad/dövblind. De båda händer sträcker sig ut med ögonen i handflatorna för att symbolisera denna känsla, men även för att illustrera att man som synskadad använder ett annat sinne, känseln, till fullo. Med känseln kan man ”se” lika bra som en seende gör med sina ögon.


IMG_9782

Ur askan reser den sig och kastar sig in i elden. Greppet. Ur spillrorna av en process sträcker den sig upp ur bråtet med stolthet och styrka. I sin hand håller den stolt det hjälpmedel som den under ångest processat och till slut känner sig trygg med. Men käppen är också du och jag. Man trillar och slår sig, man faller ner i mörkret. Du och jag kan välja att för evigt falla, eller så reser man sig.