En vandring genom sinnenas värld.

Hur är det att uppleva omvärlden utan syn och hörsel?

Är allt ett enda stort intet, eller finns det en värld som seende och hörande inte har tillgång till tack vare det brus vår syn och hörsel dagligen utsätts för? Till en promenad där du får uppleva din omgivning och natur som dövblind!

Vill Du vara med och känna på en upplevelse om hur det är att uppleva omvärlden utan syn och hörsel?

Ta då kontakt med mig!

Utvalda omdömen

Vad tycker folk?